European Commission (EC) has approved XELJANZ® (tofacitinib citrate) 5 mg twice daily (BID) in combination with methotrexate (MTX) for the treatment of active psoriatic arthritis

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) announced today that the European Commission (EC) has approved XELJANZ® (tofacitinib citrate) 5 mg twice daily (BID) in combination with methotrexate (MTX) for the treatment of active psoriatic arthritis (PsA) in adult patients who have had an inadequate response or who have been intolerant to a prior disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) therapy.1 XELJANZ is the first and only oral Janus kinase (JAK) inhibitor to be approved in the European Union (EU) for the treatment of adults with active PsA. In 2017, XELJANZ in combination with MTX was approved in the EU for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more DMARDs.2

“People living with psoriatic arthritis may experience a variety of symptoms, making the condition particularly difficult to diagnose and treat,” said Angela Lukin, Regional President, Inflammation and Immunology, Pfizer. “We are proud that we are now able to offer XELJANZ as an option to adult patients living with active psoriatic arthritis in the European Union.”

Nya jak-hämmare är några höjdpunkter under årets Eular-kongress

Antikroppsbehandling av gikt och data om nya jak-hämmare är några höjdpunkter under årets Eular-kongress.

En av de stora snackisarna är jak-hämmarna. Många undrar hur de står sig jämfört med andra nyare behandlingar vid reumatoid artrit och psoriasisartrit, säger Jon Lampa som är docent och överläkare i reumatologi vid Karolinska universitetssjukhuset.
Jak-hämmarna, som är i tablettform, blockerar ett protein som kallas januskinas. En överaktivering av jak-signalering tros ha betydelse vid bland annat reumatoid artrit. I Sverige har Xeljanz (tofacitinib) och Olumiant (baricitinib) registrerats.

Läs mer

NT-rådets rekommendation till Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare

Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare till vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit.

NT-rådet rekommenderar landstingen
– att i valet mellan Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare, i första hand använda den mest kostnadseffektiva TNF-hämmaren vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller givit biverkningar. Vid förskrivning på recept är Enbrel (etanercept) mest kostnadseffektivt i dagsläget. Regionala upphandlingar kan göra att andra produkter är mer kostnadseffektiva via rekvisitionshantering.
– att i valet mellan Olumiant och Xeljanz i första hand välja Olumiant som är det mest kostnadseffektiva alternativet av JAK-hämmarna. När det finns medicinska skäl är Xeljanz ett alternativ till Olumiant.
– att följa upp behandlingen i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).