European Commission (EC) has approved XELJANZ® (tofacitinib citrate) 5 mg twice daily (BID) in combination with methotrexate (MTX) for the treatment of active psoriatic arthritis

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) announced today that the European Commission (EC) has approved XELJANZ® (tofacitinib citrate) 5 mg twice daily (BID) in combination with methotrexate (MTX) for the treatment of active psoriatic arthritis (PsA) in adult patients who have had an inadequate response or who have been intolerant to a prior disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) therapy.1 XELJANZ is the first and only oral Janus kinase (JAK) inhibitor to be approved in the European Union (EU) for the treatment of adults with active PsA. In 2017, XELJANZ in combination with MTX was approved in the EU for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more DMARDs.2

“People living with psoriatic arthritis may experience a variety of symptoms, making the condition particularly difficult to diagnose and treat,” said Angela Lukin, Regional President, Inflammation and Immunology, Pfizer. “We are proud that we are now able to offer XELJANZ as an option to adult patients living with active psoriatic arthritis in the European Union.”

Höjdpunkter på EULAR-kongressen 2018

Du kan läsa samtliga inlägget och en sammanfattning här 👇

Nya jak-hämmare är några höjdpunkter under årets Eular-kongress

Samsung Bioepis and Biogen Announce Pooled Analysis Results of Anti-TNF Biosimilars BENEPALI™ (etanercept), FLIXABI™ (infliximab), and IMRALDI™ (adalimumab

  • Endast fyra av tio personer med reumatiod artrit var fysiskt aktiva på en hälsosam nivå under längre tid enligt en svensk studie. Dagens Medicin
  • Reumatiska symptom av nya cancerläkemedel och oacceptabel smärta hos välbehandlade RA-patienter är några av de saker som reumatologen Lotta Ljung tar med sig hem från årets Eularkongress. Dagens Medicin
  • En höjdpunkt under veckan var en session om immuncheckpointhämmare. Det är en ny läkemedelsklass inom cancer som revolutionerat behandlingen av bland annat malignt melanom. Läkemedlen höjer immunförsvarets förmåga att bekämpa tumören, men effekten visar sig ha en baksida
  • Denna gång har forskare från Karolinska institutet och Umeå universitet tittat på om även helsyskon till patienter med reumatoid artrit, RA, kan ha en ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom
  • Problem med att somna in kan vara ett första tecken på kronisk utbredd smärta, enligt ny svensk långtidsdata som presenteras på Eular.
  • Hur biverkningsprofilen ser ut på sikt efter medicinering med den nya läkemedelsgruppen är en het fråga. Många undrar framför allt om terapin kopplas till en högre risk för cancer.– Enligt analysens resultat finns ingen stark signal om att jak-hämmare ökar risken för maligna tumörer eller svåra infektioner. Det är ett lugnande besked i nuläget, säger Jon Lampa som är docent och överläkare i reumatologi vid Karolinska universitetssjukhuset.
  • Reumatikerförbundet besöker EULAR-kongressen, European League Against Rheumatism-kongress

Nya jak-hämmare är några höjdpunkter under årets Eular-kongress

Antikroppsbehandling av gikt och data om nya jak-hämmare är några höjdpunkter under årets Eular-kongress.

En av de stora snackisarna är jak-hämmarna. Många undrar hur de står sig jämfört med andra nyare behandlingar vid reumatoid artrit och psoriasisartrit, säger Jon Lampa som är docent och överläkare i reumatologi vid Karolinska universitetssjukhuset.
Jak-hämmarna, som är i tablettform, blockerar ett protein som kallas januskinas. En överaktivering av jak-signalering tros ha betydelse vid bland annat reumatoid artrit. I Sverige har Xeljanz (tofacitinib) och Olumiant (baricitinib) registrerats.

Läs mer