Reumatikerförbundet söker en kvinna i 30 till 40-årsåldern som vill ställa upp som modell i en fotografering som sker på Danderyds Sjukhus

Bilden ska föreställa en kvinnlig patient i ett möte med en läkare i sjukhusmiljö

Vid intresse, läs mer

Information om vaccinationer vid reumatisk sjukdom

En mycket bra rekommendationer om vaccinationer kommer från Norge.

Alla icke levande vacciner kan administreras på vanligt sätt. Influensavaccin och pneumokock vaccin bör erbjudas.

Det rekommenderas inte att vaccinera med levande vacciner när sjukdomen är i aktiv fasen, oavsett om patienten använder immunsuppressiva läkemedel. Levande vacciner ska ges inte tidigare än 6 veckor efter slutet av immunosuppressiv behandling. De flesta fall av arthritis i barndomen går i eftergift. Levande vacciner, såsom vaccinprogrammet för barn, är MMR och BCG, därför kan de vanligtvis ges senare.

Om det finns stor risk för tuberkulosinfektion kan det dock anses att vaccinera ett barn i den aktiva sjukdomsfasen. Beslutet måste fattas i samråd med barnets läkare. Barn som inte har antikroppar mot vattkoppor bör vaccineras om tillståndet tillåter det. Ett pneumokockvaccin ska ges om inte den immunosuppressiva behandlingen är korttidig (upp till 6 månader)

Läs ocksåNya upphandlade vacciner från den 1 juli 2018

Årets influensakampanj startar nu: Vaccination mot influensa och pneumokocker