Fler perspektiv med patientmedverkan

Vi får fler och fler förfrågningar från forskare och forskargrupper som söker patienter till sina projekt, berättar Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

Till exempel kan personer med reumatiska sjukdomar beskriva inifrån på vilket sätt deras liv begränsas av smärta och den enorma trötthet som kallas fatigue. Det är speciellt viktigt för de forskare som inte jobbar kliniskt att få med patienternas aspekter.

Reumatikerförbundet arbetar metodiskt med att stärka vad de anser är angelägna forskningsområden. I år delade förbundet ut 21 miljoner i forskningsanslag och forskningsrelaterade aktiviteter. Av dem delades 14, 5 miljon ut i den öppna utlysning som sker varje år. Men man arbetar också med riktade utlysningar för att kunna styra anslag till angelägna områden.

Läs mer på seniorhälsa.se

Publicerat av

Liz

Liz

Att besöka min andra bloggar Spinal Muskelatrofi (SMA)