Dyr ytbehandling av höftproteser ökar inte hållfastheten

Sedan ett par decennier har höftproteser med en speciell mineralbeläggning vunnit terräng inom sjukvården eftersom de ansetts fästa bättre i skelettet. En nordisk registerstudie, ledd av forskare vid Akademiska sjukhuset, visar nu att ytbehandlade proteser inte håller längre än icke-behandlade.

Läs hela pressmeddelandet från Akademiska sjukhuset

How to Recognize a inflamed Hip Replacement

Tagged , . Bookmark the permalink.
Liz

About Liz

Att besöka min andra bloggar Spinal Muskelatrofi (SMA)

One Response to Dyr ytbehandling av höftproteser ökar inte hållfastheten

  1. LizLiz says:

    Läs också Dubbelskålar kan minska risk för att höftprotesen hoppar ur led