Nils

Frilansarkitekt i sin egen lilla firma. Segling och större regattor är min passion :))

Sol og legemidler - Forebygg hudreaksjoner

Legemidlene som kan gi hudreaksjoner i solen brukes både til å behandle kroniske lidelser, som for eksempel hjertesvikt, og kortvarige og mindre alvorlige sykdommer, som halsbetennelse eller urinveisinfeksjon. P-piller kan […]

Was ist ein Rheumaknoten und wie enstehen sie?

Wie entstehen Rheumaknoten, warum bilden sich unter MTX vermehrt Rheumaknoten? Viele Fragen auf die es Antworten gibt. 👉 Die Rheuma-Liga präsentiert neue Forschungserkenntnisse zu diesen Strukturen.