Årets influensakampanj startar nu: Vaccination mot influensa och pneumokocker

Därför är det viktigt att patienter med kroniska sjukdomar till mottagningen för vaccination. Läs mer

Information om vaccinationer vid reumatisk sjukdom

Publicerat av

Liz

Liz

Att besöka min andra bloggar Spinal Muskelatrofi (SMA)