Patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Generaliserede smerter i bevægeapparatet er én af de hyppigste årsager til besøg hos den praktiserende læge. Patienterne lider ofte under et højt smerteniveau ledsaget af træthed, søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær, og det påvirker både deres funktionsevne og livskvalitet. Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en ny opdateret national klinisk retningslinje for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter […]