Zumba-rullstoll fitness för alla

Conny Runge är den första licensierade Zumba® tränaren i rullstol, i Tyskland. Hon vill etablera denna rullstolsport som en fitness sport för funktionshindrade som sitter i rullstol.

Zumba-Kørestol motion og fitness

Conny Runge er den første licenserede Zumba®-træner i kørestol i Tyskland. Hun ønsker at etablere denne rullestolesport som en fitness sport for handicappede, der er sitter i kørestol.