JAK-hämmarna: Landsting och regioner följer NT-rådets rekommendation visar en ny rapport från NT-rådet

Liz

JAK-hämmarna: Landsting och regioner följer NT-rådets rekommendation visar en ny rapport från NT-rådet

I oktober 2017 kom NT-rådets rekommendation om att i första hand använda ett biologiskt läkemedel av typen TNF-hämmare vid behandling av patienter med svår eller måttlig reumatoid artrit som tidigare testat andra antireumatiska läkemedel utan tillräcklig effekt. Först när en TNF-hämmare har prövats kan en JAK-hämmare bli aktuell enligt rekommendationen. Nu kommer en första uppföljning av hur NT-rådets rekommendation används i praktiken. Läs mer

Schleswig-Holstein sucht dringend Rheumatologen

Liz

Schleswig-Holstein sucht dringend Rheumatologen

Händeringend sucht Schleswig-Holstein Rheumatologen. Das Bundesland hat schätzungsweise 21.000 Menschen mit einer entzündlichen rheumatische Form. Es kommt zu Wartenzeite um einen Termin zu bekommen, gerade wichtig wenn es um die Früherkennung geht. Lest mehr beim NDR