Riktlinjer för Reumatiker

Läs gärna 👇 What #strategies do you use to help yourself when going through a stressful period? #addressyourstress #mentalheathawarenessweek #mhfa A post shared by Arthritis Action (@arthritisaction) on May 14, 2018 at 2:23am PDT Hoppas alla får en riktigt skön veckan i solen! ☀️

Smärtreduktion vid neuropatisk smärta

Läkemedel har begränsad effekt vid neuropatisk smärta, knappt hälften av de behandlade får smärtlindring. Det är viktigt att patienten förstår att målet med läkemedelsbehandlingen är smärtreduktion och inte smärtfrihet. Vid neuropatisk smärta är icke-farmakologisk behandling viktig. För patienter som inte har beröringsutlöst smärta kan transkutan elektrisk nervstimulering, TENS, vara effektivt…. Läs mer