Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att utöka subventionen av Xeljanz (tofacitinib

till att även omfatta indikationerna psoriasisartrit och ulcerös kolit. Beslutet innebär att även dessa patientgrupper nu får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform. Beslutet gäller från och med den 26 oktober. Xeljanz har ingått i högkostnadsskyddet för indikationen reumatoid artrit sedan april 2017.

Xeljanz (tofacitinib) är den första och enda januskinas- (JAK) hämmare som godkänts för tre indikationer hos vuxna: måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (mars 2017), aktiv psoriasisartrit (juni 2018) och måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (juli 2018).

Pfizer.se

IMRALDITM is approved in the European Union for the same 14 complex autoimmune conditions as its reference product

IMRALDI is approved in Europe for the treatment of rheumatoid arthritis (RA), juvenile idiopathic arthritis, axial spondyloarthritis, psoriatic arthritis, psoriasis, paediatric plaque psoriasis, adult and adolescent hidradenitis suppurativa, Crohn’s disease, paediatric Crohn’s disease, ulcerative colitis and uveitis.

The launch of IMRALDI completes Biogen’s portfolio of three anti-TNF biosimilars in Europe, with BENEPALITM (etanercept), a biosimilar referencing Enbrel®2, and FLIXABITM (infliximab), a biosimilar referencing Remicade®3, reinforcing the company’s commitment across therapeutic areas in rheumatology, gastroenterology and dermatology. Read more