rehab

Reumatisk sjukdom och rehabilitering

Har du tur bor du i ett landsting som erbjuder bra rehab. Har du otur har verksamheten försämrats. Några statliga pengar att söka för landsting och regioner finns inte i […]