Ny avhandling vid Umeå universitet visar om faktorer bakom ledgångsreumatism

Personer som drabbas av ledgångsreumatism har flera år före insjuknandet förhöjda nivåer i blodet av specifika antikroppar mot tandbakterier och virus. De har även skador i käkben och skelett som tyder på att bennedbrytningen startar innan sjukdomen bryter ut. I sin avhandling har Linda Johansson studerat över 500 blodprov som… Läs mer