Karolinska Institutet – Hon vill stoppa smärtan vid ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit, RA, drabbar ungefär en person på hundra i Sverige. Kvinnor får diagnosen oftare än män och hos vuxna slår sjukdomen ofta till mellan 50 och 60 års ålder. Det som sker är att brosk och ben i lederna gradvis förstörs och i dag finns ingen botande behandling. Mycket är fortfarande okänt när det gäller de mekanismer som ligger bakom att en viss person drabbas.

I min grupp ingår en så kallad forskningspartner, en person har ledgångsreumatism sedan många år. Hennes erfarenheter och tankar är jätteviktiga eftersom vi vill få med patienternas perspektiv i vår forskning, säger Anca Catrina och fortsätter:

En del i hennes forskning är att hitta människor med hög risk att få RA, men innan sjukdomen har hunnit bryta ut. Ett av målen är att skapa bättre verktyg för att göra riskbedömningen så säker som möjligt. Som ett komplement till att titta på biologiska markörer som ACPA-antikroppar vill de därför ta fram en matris med olika frågor. Det kan handla om huruvida personen är kvinna eller man, om hen röker eller ej, eller om personen upplever ledsmärta. Beroende på svaren kan personer sedan delas in i olika riskkategorier.

Läs spännande artiklar

SVT pod: Snövallar gör det besvärligt för rullstolsanvändare

Tina är rullstolsanvändare och aktiv inom handikapprörelsen på DHR Västmanland, hon upplever att det ibland kan ligga stora vallar med snö på handikapparkeringarna. Och det skapar problem då parkeringsrutan blir mindre och framkomligheten sämre.

– Jag kör bil, och då kan jag uppleva problem med snöröjning, säger hon.

Tina fick ledgångsreumatism som barn. Hon kan gå med stöd av en krycka, men hon borde inte. På vintern är det säkrare att ta rullstolen. Någonting som skapar problem är om handikapparkeringsrutan är snöfylld. Det kan bli svårt att få ut ramper från bilen, och dörren går inte att öppna i den mån hon behöver. Men det tror hon att det finns en lösning på.

👉 Lyssna