Forskare identifierar nytt terapeutiskt uppsätta som mål vid reumatoid artrit

De molekylära mekanismer i behandling med kortison vid reumatoid artrit har upptäckts av forskare från universitet Ulm. Resultaten är avsedda att bidra till en mer målinriktad och därmed mindre effektiv behandling av reumatiska sjukdomar Gruppen kunde demonstrera både i cellkulturer och musmodeller med delvis inhiberade kortisonreceptorer att så kallade synovialfibroblaster… Läs mer

Rheumatoid Arthritis – Disease Overview

Rheumatoid Arthritis is a chronic autoimmune disease that not only affects the joints, but the whole immune system. Many patients who have Rheumatoid Arthritis also experience fatigue, dry eyes and mouth, shortness of breath, and skin problems. Watch the new episode by the experts from Johns Hopkins Arthritis Center with Dr. Uzma… Läs mer

De flesta patienter med reumatoid artrit stoppa med medicinering

Rheumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom och tillhör gruppen inflammatoriska sjukdomar. När sjukdomen är mer aktiv har du mycket inflammation i många leder. I sin doktorsavhandling försöker Nina Paulshus Sundlisæter hitta svar på frågan som hon ofta ställde när hon arbete som reumatolog: ”Ska patienter med artrit fortsätta… Läs mer