Statistik om läkemedelskostnader (års 2017)

och våra TNF-hämmaren är fortfarande en av de dyraste läkemedlen i det svenska hälsovårdssystemet

TNF-hämmaren adalimumab är den läkemedelssubstans som står för den största kostnaden för läkemedel på recept och kostnaden har sedan 2016 ökat med 7,5 procent för kvinnor och 9,6 procent för män. Den totala kostnaden för adalimumab på recept 2017 var 1 183 miljoner kronor. Adalimumab används bland annat vid Crohns sjukdom, psoriasis och reumatoid artrit.

Läs mere Janusinfo

Tagged , , , . Bookmark the permalink.
Liz

About Liz

Att besöka min andra bloggar Spinal Muskelatrofi (SMA)

Comments are closed.