Sport är viktigt vid ledgångsreumatism

Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet. Intensiv träning kan minska inflammation hos reumatiker, samtidigt riskerna för kardiovaskulära sjukdomar

I sin avhandling har Kristina Hörnberg studerat olika grupper av personer med reumatoid artrit, det vill säga ledgångsreumatism, för att undersöka samband mellan sjukdomsaktivitet och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom som blodtryck, blodfetter, kroppsvikt och tidig åderförfettning.
– Något som överraskade var att hög syreupptagningsförmåga vid tidpunkten när patienterna fick diagnosen för ledgångsreumatism gav bättre värden för riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom ännu efter 16 år, säger Kristina Hörnberg