Smärtreduktion vid neuropatisk smärta

Läkemedel har begränsad effekt vid neuropatisk smärta, knappt hälften av de behandlade får smärtlindring. Det är viktigt att patienten förstår att målet med läkemedelsbehandlingen är smärtreduktion och inte smärtfrihet. Vid neuropatisk smärta är icke-farmakologisk behandling viktig. För patienter som inte har beröringsutlöst smärta kan transkutan elektrisk nervstimulering, TENS, vara effektivt.

Läs mer Janusinfo.se

Behandling af kroniske nociceptive smerter

Tagged , , , . Bookmark the permalink.
Liz

About Liz

Att besöka min andra bloggar Spinal Muskelatrofi (SMA)

Comments are closed.