Information om vaccinationer vid reumatisk sjukdom

En mycket bra rekommendationer om vaccinationer kommer från Norge.

Alla icke levande vacciner kan administreras på vanligt sätt. Influensavaccin och pneumokock vaccin bör erbjudas.

Det rekommenderas inte att vaccinera med levande vacciner när sjukdomen är i aktiv fasen, oavsett om patienten använder immunsuppressiva läkemedel. Levande vacciner ska ges inte tidigare än 6 veckor efter slutet av immunosuppressiv behandling. De flesta fall av arthritis i barndomen går i eftergift. Levande vacciner, såsom vaccinprogrammet för barn, är MMR och BCG, därför kan de vanligtvis ges senare.

Om det finns stor risk för tuberkulosinfektion kan det dock anses att vaccinera ett barn i den aktiva sjukdomsfasen. Beslutet måste fattas i samråd med barnets läkare. Barn som inte har antikroppar mot vattkoppor bör vaccineras om tillståndet tillåter det. Ett pneumokockvaccin ska ges om inte den immunosuppressiva behandlingen är korttidig (upp till 6 månader)

Läs ocksåNya upphandlade vacciner från den 1 juli 2018

Årets influensakampanj startar nu: Vaccination mot influensa och pneumokocker

Publicerat av

Liz

Liz

Att besöka min andra bloggar Spinal Muskelatrofi (SMA)

En reaktion på “Information om vaccinationer vid reumatisk sjukdom”

 1. Rheumatische Erkrankungen und Impfungen

  Eine wunderschöne neue Impfempfehlung habe ich von den Kollegen aus Norwegen erhalten

  Alle nicht lebenden Impfstoffe können auf die übliche Weise verabreicht werden. Influenza-Impfstoff und Pneumokokken-Impfstoff sollte angeboten werden.

  Es wird nicht empfohlen mit Lebendimpfstoffe zu impfen, wenn die Krankheit in der aktive Phase sich befindet, unabhängig davon, ob der Patient Immunsuppressiva verwendet.

  Lebendimpfstoffe sollten frühestens 6 Wochen nach Beendigung der immunsuppressiven Behandlung verabreicht werden. Die meisten Fälle von Arthritis im Kindesalter gehen in Remission. Lebende Impfstoffe, wie das Impfprogramm für Kinder, sind MMR und BCG, können daher in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt verabreicht werden.

  Wenn jedoch ein hohes Tuberkuloseinfektionsrisiko besteht, kann erwogen werden, ein Kind in der aktiven Krankheitsphase zu impfen. Die Entscheidung muss in Absprache mit dem behandelnden Arzt des Kindes getroffen werden.

  Kinder, die keine Antikörper gegen Windpocken haben, sollten geimpft werden, wenn der Zustand dies zulässt.

  Ein Pneumokokkenimpfstoff sollte angeboten werden, außer wenn davon ausgegangen wird, dass die immunsuppressive Behandlung kurzfristig ist.

Kommentarer inaktiverade.