Ernæringsbehov hos kræftpatienter

Ca. 50% af kræftpatienter oplever en udfordring med ernæring og vægttab ved diagnosetidspunktet.1-2 Dette kan påvirke deres behandlingsforløb, da der ses en reduceret overlevelse i takt med stigende vægtab (%) og faldende BMI3

Hvordan kan man møde kræftpatientens ernæringsbehov?
Kræftpatienter oplever ofte bivirkninger som fx kvalme/opkast, smagsforandringer og mundtørhed, der kan føre til madlede med efterfølgende vægttab. Kræftrelateret vægttab fører direkte til tab af muskelmasse.

Mange kræftpatienter kan have gavn af supplerende ernæringsdrikke under og efter deres behandlingsforløb. Nutridrink Compact Protein er et godt supplement med markedets højeste indhold af protein per ml. Øget proteinindtag er afgørende for at bevare muskelmassen og styrken.4

Ernæring hos kræftpatienter underprioriteres
I en ny artikel fra Mediaplanet’s Kampen Mod Kræft beskriver Mathias Cook, hvordan underprioriteringen af ernæring hos kræftpatienter påvirker livskvalitet og effekten af behandlingen hos patienterne.

Tagged , , . Bookmark the permalink.
Liz

About Liz

Att besöka min andra bloggar Spinal Muskelatrofi (SMA)

One Response to Ernæringsbehov hos kræftpatienter

  1. Mia says:

    Det borde vara ett ”måste kunskap”. 🙂