Forskellige nyheder

Trevlig helg

Njut av helgen och gör det du behöver göra. Vi tar en paus under helgen och är tillbaka måndag !   Du kan stänga dina ögon för sånt du inte […]

Liz

Hip surgery often unnecessary, tension, dysbalance of the psoas muscle. Every 5 Germans gets a hip prosthesis, but often the causes are somewhere else. If bone rubbing on bone and you have osteoarthritis hip, you should think about an endoprosthesis

Groin pain can also have other cause. The largest muscle in our hips is the psoas muscle, which can cause tension and other pain. Interesting article from Germany TV NDR, here we go

How to Recognize a inflamed Hip Replacement

Liz

Läkemedel har begränsad effekt vid neuropatisk smärta, knappt hälften av de behandlade får smärtlindring. Det är viktigt att patienten förstår att målet med läkemedelsbehandlingen är smärtreduktion och inte smärtfrihet. Vid neuropatisk smärta är icke-farmakologisk behandling viktig. För patienter som inte har beröringsutlöst smärta kan transkutan elektrisk nervstimulering, TENS, vara effektivt.

Läs mer Janusinfo.se

Behandling af kroniske nociceptive smerter