Det särskilda anatomiska knivar för personer med speciella behov

Det särskilda anatomiska knivar för personer med speciella behov ↓

Unga reumatiker > Vi ska inte behöva kämpa mot vården

Över en miljon människor i Sverige lever med reumatisk sjukdom. Tack vare medicinsk utveckling, ny kunskap och olika behandlingar finns det i dag bättre förutsättningar och prognoser för framtiden. Inom politiken och styrningen av hälso- och sjukvården nämns ofta uttryck som patient­cent­rerad vård och patienten först som ledord.

Men i en undersökning bland Unga reumatikers 1 600 medlemmar i åldrarna 0–32 år anser hälften av de 425 svarande att vården inte arbetar aktivt för att de ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Ett kraftigt underbetyg för vad som ska vara en patientcentrerad vård. Läs mer