Ny avhandling vid Umeå universitet visar om faktorer bakom ledgångsreumatism

Personer som drabbas av ledgångsreumatism har flera år före insjuknandet förhöjda nivåer i blodet av specifika antikroppar mot tandbakterier och virus. De har även skador i käkben och skelett som tyder på att bennedbrytningen startar innan sjukdomen bryter ut.

I sin avhandling har Linda Johansson studerat över 500 blodprov som lämnats till Medicinska biobanken i norra Sverige från individer som senare insjuknande i reumatoid artrit, ledgångsreumatism, samt blodprov från samma personer efter insjuknandet. Hon har även i samarbete med tandläkare granskat röntgenbilder av tänder från friska personer som senare insjuknade samt röntgen av händer och fötter vid insjuknandet.

Det visade sig att personer som senare i livet kommer utveckla ledgångsreumatism har ökade nivåer av specifika antikroppar i blodet mot en munhålebakterie som visat sig ha samband med tandlossning samt Epstein-Barr-virus. Vissa antikroppar kunde ses i blodet redan tolv år före insjuknandet. Individer med dessa antikroppar hade en förhöjd risk att utveckla ledgångsreumatism senare i livet.

A Link Between Huntington’s Disease and Rheumatoid Arthritis

A step forward in the research of the RA.

Using new analytic tools, researchers at University of California San Diego School of Medicine and the Icahn School of Medicine at Mount Sinai have decoded the epigenetic landscape for rheumatoid arthritis (RA), a common autoimmune disease that affects more than 1.3 million Americans. In unveiling RA’s epigenome — the proteins and molecules that decorate DNA and help turn genes on and off — scientists made a surprising discovery: an overlap between the causes of RA and Huntington’s disease, a fatal and incurable genetic brain disease.

The research team, led by senior author Gary S. Firestein, MD, dean and associate vice chancellor of translational medicine at UC San Diego School of Medicine, said the unexpected connection between RA and Huntington’s disease opens up the possibility of new therapeutic targets and drugs for both conditions.