AAU fik ny professor i reumatologi

Lene Dreyer er pr. 1. marts 2018 tiltrådt som klinisk professor og specialeansvarlig overlæge i reumatologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Lene Dreyer forsker i, hvad der påvirker effekten af den biologiske behandling af artritpatienter for at optimere brugen af de dyre biologiske lægemidler. Hun forsker i eventuelle bivirkninger ved behandling med biologiske lægemidler som udvikling af kræft, neurologiske sygdomme og anden sygdom, f.eks. betydningen af biologisk behandling og binyrebarkhormon for kirurgiske og medicinske komplikationer i forbindelse med ledkirurgi hos artrose- og artritpatienter

Læs mere

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.
Liz

About Liz

Att besöka min andra bloggar Spinal Muskelatrofi (SMA)

Comments are closed.